Privacy verklaring

Welkom bij Offerte Afspraken B.V. (“wij”, “ons”, “onze”). Bij Offerte Afspraken B.V. begrijpen we het belang van uw privacy en zijn we vastbesloten om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website www.offerteafspraken.nl bezoekt of onze diensten gebruikt.

Verzamelde informatie

We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt:

 • Informatie die u verstrekt: Dit omvat informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het invullen van formulieren op onze website of bij het communiceren met ons via e-mail, telefoon of andere kanalen. Deze informatie kan onder meer uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens bevatten.
 • Informatie over uw gebruik van onze website: We verzamelen automatisch bepaalde informatie over uw interactie met onze website, zoals uw IP-adres, browsertype, bezochte pagina’s, de datum en tijd van uw bezoek en andere gegevens die ons helpen onze website te optimaliseren en te beveiligen.

Gebruik van uw informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten aan u en het beheren van uw account.

 • Het beantwoorden van uw vragen en het verstrekken van klantenondersteuning.

 • Het verbeteren en aanpassen van onze website en diensten.

 • Het versturen van administratieve berichten, zoals servicekennisgevingen en updates.

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van ons beleid.

Delen van uw informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden in de volgende gevallen:

 • Met uw toestemming: We zullen uw persoonlijke informatie alleen delen met uw voorafgaande toestemming.

 • Met dienstverleners: We kunnen derde partijen inschakelen om diensten namens ons uit te voeren, zoals websitehosting, gegevensopslag en klantondersteuning. Deze dienstverleners hebben toegang tot uw persoonlijke informatie alleen om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: We kunnen uw persoonlijke informatie delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals rechterlijke bevelen of andere juridische processen.

Beveiliging van uw informatie

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang. Hoewel we ons best doen om de beveiliging van uw informatie te waarborgen, kunnen we de veiligheid van informatie die via internet wordt verzonden echter niet volledig garanderen.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, waaronder het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie.

 • De correctie van onjuiste of onvolledige gegevens aan te vragen.

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

 • Verwijdering van uw gegevens te verzoeken.

 • Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken.

 • Klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: Info@offerteafspraken.nl.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te controleren op updates.

Naar welke email kan ik de video heen sturen?

Al 100+ ondernemers geholpen met een schaalbaar offerte systeem

🔒 Wij houden niet van spam!